اجراهای خارجی

1 5
قبرس شمالی

قبرس شمالی

اجرا در قبرس شمالی همراه با گروه میراث به سرپرستی و خوانندگی آرش قاسمی (فروردین 1396 )
کشور اسپانیا

کشور اسپانیا

اجرا در کشور اسپانیا همراه با گروه میراث به سرپرستی آرش قاسمی و خوانندگی بامداد فلاحتی (فروردین 1396 )
کشور پرتغال

کشور پرتغال

اجرا در کشور پرتغال همراه با گروه میراث به سرپرستی آرش قاسمی و خوانندگی بامداد فلاحتی (فروردین 1396 )
 فرانسه

فرانسه

اجرا در فرانسه همراه با گروه میراث به سرپرستی آرش قاسمی و خوانندگی بامداد فلاحتی (فروردین 1395 )
 قبرس جنوبی

قبرس جنوبی

اجرا در قبرس جنوبی همراه با گروه میراث به سرپرستی آرش قاسمی و خوانندگی بامداد فلاحتی (فروردین 1394)
1 5
نظرات
عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :